Angående de nya säsongskorten (grundseriekorten) som Färjestad Bk saluför inför kommande säsong, så har The Wolfpack inte varit delaktig i någon form av dialog med klubben innan dessa salufördes. När Färjestad Bk började sin marknadsföring angående dessa kort som är ett nytt (kostnadsmässigt billigare kort för grundserien) men där slutspel ej ingår, så kontaktade supporterklubben Färjestad Bk och förde en dialog med dem angående detta. Vi framförde vår synpunkt som är att: vi anser att det vore bättre för oss supportrar med ett säsongskort där slutspelet är inkluderat från start. Vi anser att det blir besvärligt och ogynnsamt att behöva bevaka biljettsläpp och aktivt behöva tacka ja till biljetterna, samt att vi är medvetna om att det kan bli en tuff utgift för en del supportrar att lägga ut i slutet på säsongen. Vi i supporterklubben vill framhålla att detta kort är inget vi visste om innan det marknadsfördes och vi har inte kunnat påverka detta. Vi vill vara supportrar, inte potentiella kunder!