Färjestads A-lag hade det första ispasset under torsdagen (3 augusti) och traditionsenligt passade WP på att hålla årsstämma i anslutning till detta.
 
Mötesdeltagarna var en liten brokig skara där över 60 år skilde den äldste från den yngste närvarande medlemmen.
 
På agendan stod viktiga punkter som:
- Val av ordförande
- Vad av styrelseledamöter
- Behandling av inkomna motioner
- Behandling av en proposition
 
Ordförande
 
Då supporterklubben inte haft någon valberedning under verksamhetsåret fanns inga färdiga förslag på ny styrelse. Sittande ordförande, Benny Sjöström, meddelade dock sin kandidatur och återvaldes som ordförande för en period om två år.
 
Styrelse
 
Två styrelseledamöter hade mandatperioder som löpte ut i samband med årsstämman: Hans Nyman och Linda Strand Lundberg. Dessa båda omvaldes som ordinarie ledamöter för en tid omfattande två år. Carola Knudsen och Rose-Marie Eriksson (kassör) har ett år kvar på sina befintliga mandatperioder.
 
Lars-Åke Olsson omvaldes som suppleant. Melina Michea och Sofia Johansson nyvaldes till detta. Suppleanter har en mandatperiod på ett år.
 
Motioner och proposition
 
Två motioner hade inkommit till årsstämman. Årsstämman biföll förslaget gällande motion om förlängd motionstid. En ändring kommer därför att införas i stadgarna vilket förlänger möjligheten att inkomma med motion inför årsstämman. Det nya datumet är den 31 maj, men en ny skrivning innebär också möjlighet för styrelsen att behandla sent inkomna motioner.
 
Den andra motionen, rörande skrivning om medlemsbevis och medlemsregister avslogs.
 
Styrelsen hade till årsstämman inkommit med en proposition rörande formuleringen i stadgarna gällande suppleanter. Vissa år har suppelanterna understidig tre till antal. Årsstämman beslutade därför om ändring av skrivningen till "upp till tre suppelanter". Tidigare har kravet varit exakt tre.
 
 
Wolfpacks nyvalda styrelse tackar närvarande medlemmar för visat intresse och hoppas att deltagandet blir större kommande år!